เข้าสู่เวปไซต์ http://www.thailandindustrialfair.com รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2838-9999